ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ۴۱ هزار نفر از زوار پاکستانی | هامون ما | هامون ما

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ۴۱ هزار نفر از زوار پاکستانی

چاپ


ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ۴۱ هزار نفر از زوار پاکستانی

0/5 (0 نقد و بررسی)
0/5 (0 نقد و بررسی)
خبر جدید  نصب ترانس دوم پست 63 کیلو ولت جدید در ایرانشهر